Јавни конкурси и огласи

Јавни конкурс за избор стручног особља КООРДИНАТОРА И СПОРТСКИХ АНИМАТОРА у пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске - 2015"

Текст конкурса можете погледати овде

Пројекат „Социјализација дјеце Републике Српске - 2015. године“  реализоваће се у периоду од 20.5. до 19.9.2015. године. Планирано је да се Пројектом обухвати око 1900 дјеце узраста од 6 до 15 година односно до 17 година за дјецу са сметњама у развоју и око 400 пратилаца - одраслих из свих општина Српске,  у четрнаест смјена (дванаест десетодневних и двије осмодневне)  у дјечијем одмаралишту „Кумбор“ у Кумбору (Република Црна Гора).

Циљеви Пројекта:
- стварање бар дјелимично приближних услова за задовољавање развојних потреба дјеце Републике Српске;
- социјализација и интеграција дјеце са посебним потребама и дјеце из социјално депривираних породица у вршњачку групу;
- развијање осјећаја емпатије код дјеце корисника пројекта, њихова афирмација и подизање нивоа социјалних компетенција и упознавање са међусобним специфичностима и индивидуалним разликама кроз програмске активности и садржаје.

Циљне групе:
- дјеца вулнерабилних категорија чији је развој осујећен материјалним, социјалним, породичним,   здравственим и развојним проблемима, узраста од шест до 15 година односно за дјецу са посебним потребама до 17 година;
- посебно надарена дјеца побједници на регионалним,  републичким, међународним такмичењима и посебно истакнути спортисти....

Конкурси  су објављени у јавном гласилу "Глас Српске" 06.3.2015. године  ОТВОРЕНИ су  до 27.3.2015. год. (петак).


Документација за преузимање:

  1. Пријавни обрасци за стручно особље  - преузети овдје

 

 Врх стране