Дјечија заштита

Законска права

Права из области дјечије заштите прописана Законом и Правилником која су од општег интереса и која се финансирају из средстава Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске су:

 1. накнада плате за вријеме коришћења породиљског одсуства; обрасци
 2. рад са једном половином пуног радног времена једног од родитеља, ради појачане његе и старања о дјетету са психoфизичким сметњама у развоју; обрасци
 3. додатак на дјецу;
 4. матерински додатак;
 5. помоћ за опрему новорођенчета;
 6. задовољавање развојних потреба дјеце кроз реализацију пројеката;
 7. предшколско васпитање и образовање за дјецу без родитељског старања, дјецу са сметњама у развоју и дјецу на дужем болничком лијечењу.
Врх стране

Развојни програми у 2008. години

Пројекти Јавног фонда за дјечију заштиту се реализују на основу сагласности Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и Одлука Управног одбора Јавног фонда за дјечију заштиту.  

Основни циљ аналитичко-истраживачких активности Фонда је да се на основу параметара из базе података Информационог система Фонда и Републичког завода за статистику, обаве анализе и истраживања, који се односе на потребе и проблеме појединих категорија дјеце (дјеца са посебним потребама, дјеца без родитељског старања, дјеца из социјално депривираних породица, дјеца корисници права из дјечије заштите).
Резултати истраживања представљају смјернице за даље унапређење система дјечије заштите са крајњим циљем побољшања положаја дјеце у Српској.

У складу са наведеним у 2008.години реализоваће се сљедећи пројекти:

 1. Пројекат Социјализација дјеце Републике Српске - 2008.год. (КУМБОР 2008.)
  - детаљније о пројекту 
  - детаљније о реализацији 
  - детаљније о завршетку пројекта за 2008. годину  
  - Округли сто на тему „Кумбор у слици и ријечи“ - Фотогалерија  
 2. Пројекат Рано откривање дјеце са посебним потребама и њихових развојних проблема са упориштем у члану 27. Закона о дјечијој заштити РС (задовољавање развојних потреба дјеце) је проистекао из аналитичко-истраживачких активности Фонда, а по типу је епидемиолошко истраживање.
  - детаљније о пројекту
  - oкругли сто 4.12.2008.
  - фотогалерија са округлог стола 4.12.2008.
  - резултати пројекта
 3. Пројекат Укључивање дјеце са посебним потребама и дјеце из породица корисника новчане помоћи из система социјалне заштите у предшколске инклузивне групe››Детаљније
Врх стране