Развојни програм

Пројекат Социјализација дјеце Републике Српске - 2008.год. (КУМБОР 2008.)

Чланом 27. Закона о дјечијој заштити Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 04/02 и 17/08) предвиђено је право '''задовољавање развојних потреба дјеце''. Поштујући принцип из Конвенције о правима дјетета ''задовољити најбољи интерес дјетета'' ово право се реализује пружањем услуга крајњим корисницима – дјеци кроз пројекат ''Социјализација дјеце Републике Српске –2008.'', са основним циљем уједначавања услова за задовољавање њихових развојних потреба.

У овом пројекту, који се реализује седму година за редом, до сада (2002-2007.год.) је ово право остварило 7269 дјеце (Јавни фонд за дјечију заштиту посједује персоналне податке о свој дјеци корисницима –пројекта у периоду 2002-2007.год. (База података корисника пројекта ''Социјализација дјеце РС / 2002-2007)), углавном вулнерабилних категорија из свих крајева Републике Српске уз подршку 1280 одраслих лица - пратећег особља, тј. укупно 8549 лица.

Циљеви Пројекта су континуирани, вишеструко развојно подстицајни за дјецу, а најзначајнији су: социјализација, кориштење преосталих капацитета дјеце са посебним потребама, развијање осјећаја емпатије, афирмација, интеграција, јачање самопоштовања, охрабрење, едукација, постизање нових вјештина, рехабилитација као и напуштање неповољног породичног амбијента и учење ненасилној комуникацији.

  Категорије дјеце које ће бити обухваћене пројектом су:
 • дјеца са сметњама у психо-физичком развоју (узрасној доби од шест до 17 година, изузетно до 19 година).
 • дјеца без родитељског старања, дјеца погинулих бораца и РВИ и цивилних жртава рата, као и малишани из структурално и функционално поремећених породица те дјеца вишечланих породица, дјеца из ромске популације и посебно надарена дјеца (у узрасној доби од шест до 15 година);
 • предшколци-шестогодишњаци учесници фондовог пројекта ''Укључивање дјеце са посебним потребама и дјеце из породица корисника новчане помоћи из система социјалне заштите у предшколске инклузивне групе и улога родитеља''

Обухват Пројектом

У 2008. години Пројекат ће се реализовати у дванаест, десетодневних смјена (са девет пансиона) изузев прве смјене којом су обухваћена дјеца предшколског израста, а која ће трајати осам дана (седам пансиона), у хотелу/хостелу ''Кумбор'' у Кумбору, у периоду од 25.05.-08.09.2008. У складу са расположивим средствима и просторним капацитетима очекивани број корисника права - учесника у Пројекту у 2008. години је између 1500-1.600 дјеце - циљних категорија, а са пратећим особљем (200-300) укупно 1800- 1900 корисника.

У случају обезбјеђења додатних средстава (из донација) могуће је повећати број учесника у Пројекту у планираним смјенама или евентуално реализовати још једну смјену (тринаесту).

Током боравка у услужном простору хотел/хостел ''Кумбор'' у Кумбору, бригу о дјеци-корисницима пројекта воде васпитачи одабрани од организацијa / установa реализатора пројекта, родитељи-пратиоци дјеце са посебним потребама и студенти (волонтери) завршних година студијских група социјални рад, психологија, педагогија и физичка култура које бирају матични факултети. У складу са циљевима пројекта, а према заступљеним циљним категоријама у смјени активности осмишљава и у сарадњи са осталим пратећим особљем реализује стручно особље смјене (координатор, спортски аниматор и супортивно особље). Здравствени статус дјеце 24 сата дневно прати медицинско особље (љекар и медицинска сестра) пројекта у амбуланти у склопу услужног простора у Кумбору.

Путем јавног конкурса бирају се и организације-потенцијални реализатори Пројекта, као и стручно пратеће особље (координатори, спортски аниматори и супортивно особље).

  Очекивани реализатори пројекта
 • o центри за социјални рад и службе социјалне и дјечије заштите;
 • невладин сектор (невладине организације и удружења грађана);
 • борачке организације Републике Српске;
 • специјализоване установе –дјечији домови;
 • клинички центри;
 • предшколске установе.
  Партнери на пројекту
 • ХТП ''Јужни Јадран'' Херцег Нови-власник услужног простора у Кумбору;
 • одабрани превозник (у складу са Законом о јавним набавкама БиХ);
 • Републички педагошки завод Републике Српске;
 • Филозофски факултет Пале (катедра за психологију и падагогију) ;
 • Филозофски факултет Бања Лука (катедра за социјални рад);
 • Факултет физичке културе Пале;
 • појединци;
 • медији.

ПОСЕБНО

Током реализације Пројекта ''Социјализација дјеце Републике Српске-2008.'' обавиће се и аналитичко-истраживачка активност процјене постигнућа циљева Пројекта на уједначавању услова за задовољавање развојних потреба дјеце (социјализација, интеграција и подстицање правилног-психофизичког развоја дјеце-корисника, квантификацијом квалитативних резултата Пројекта).

Врх стране