Насловна страна

Актуелно:

Јавни конкурс за избор најповољнијих установа и организација за реализацију пројекта Социјализација дјеце Републике Српске - 2010.

Јавни конкурс за избор најповољнијих установа и организација за реализацију пројекта Социјализација дјеце Републике Српске -2010. (подршка уједначавању услова за задовољавање развојних потреба дјеце и квалитетнији психо-физички развој) и подношење захтјева родитеља (старатеља) дјеце – циљних категорија, за остваривање права из члана 26. Закона о дјечијој заштити, кроз учешће у овом пројекту.

    Циљеви пројекта:

  • Стварање бар дјелимично приближних услова за задовољавање развојних потреба дјеце Републике Српске;
  • Социјализација и интеграција дјеце са посебним потребама и дјеце из социјално депривираних породица у вршњачку групу;
  • Развијање осјећаја емпатије код дјеце корисника пројекта, њихова афирмација и подизање нивоа социјалних компетенција и упознавање са међусобним специфичностима и индивидуалним разликама кроз програмске активности и садржаје.

Конкурс је објављен у јавном гласилу ''Глас Српске'' 22.3.2010. године (стр. 34). ОТВОРЕН је мјесец дана од дана објављивања (завршно са 21.4.2010.)

Детаљније о тексту конкурса

    Документација:

  1. Пријавне обрасце за невладин сектор, специјализоване установе социјалне заштите, здравствене установе и борачке организације можете преузети овдје
  2. Пријавне обрасце за центар за социјални рад и службе социјалне и дјечије заштите можете преузети овдје
  3. Захтјев родитеља (старатеља) за остваривање права из члана 26. Закона о дјечијој заштити кроз пројекат-за учеснике преко центра за социјални рад (служби) можете преузети овдје
Врх стране
Врх стране