Насловна страна

Актуелно:

Јавни конкурс за избор стручног особља (координатора и спортских аниматора) за реализацију пројекта Социјализација дјеце Републике Српске -2010. (подршка уједначавању услова за задовољавање развојних потреба дјеце и квалитетнији психофизички развој)

Јавни конкурс за избор најповољнијих установа и организација за реализацију пројекта Социјализација дјеце Републике Српске -2010. (подршка уједначавању услова за задовољавање развојних потреба дјеце и квалитетнији психо-физички развој) и подношење захтјева родитеља (старатеља) дјеце – циљних категорија, за остваривање права из члана 26. Закона о дјечијој заштити, кроз учешће у овом пројекту.

    Циљеви пројекта:

  • Стварање бар дјелимично приближних услова за задовољавање развојних потреба дјеце Републике Српске, ;
  • Социјализација и интеграција дјеце са посебним потребама и дјеце из социјално депривираних породица у вршњачку групу;
  • Развијање осјећаја емпатије код дјеце корисника пројекта, њихова афирмација и подизање нивоа социјалних компетенција и упознавање са међусобним специфичностима и индивидуалним разликама кроз програмске активности и садржаје.

Јавни конкурс је ОБЈАВЉЕН 23.4.2010.године (петак) у јавном гласилу ''Глас Српске'' (стр.32)

Детаљније о конкурсу

Детаљније о тексту конкурса

Пријавни обрасци


Јавни конкурс за избор најповољнијих установа и организација за реализацију пројекта Социјализација дјеце Републике Српске -2010.

ДАНА 21.4.2010. године затворен је Јавни конкурс за избор најповољнијих установа и организација за реализацију пројекта Социјализација дјеце Републике Српске -2010. (подршка уједначавању услова за задовољавање развојних потреба дјеце и квалитетнији психофизички развој) и подношења захтјева (родитеља-старатеља) дјеце циљних категорија за остваривање права из члана 26.Закон о дјечијој заштити кроз учешће у овом Пројекту

Информације о завршеном конкурсу

Врх стране
Врх стране