Насловна страна

Актуелно:

Редовна исплата додатка на дјецу и материнског додатка за јануар 2011. године почиње у четвртак 3. фебруара 2011. године, саопштење

 

Текст саопштења можете погледати овде

 


 

Завршена реализације пројекта ''Социјализација дјеце Републике Српске – 2010.''

 

ПРОЛОГ

У деветогодишњој реализацији пројекта укупно је обухваћено 11 741 дијете и 2 272 одрасла лица, односно укупно 14 013 лица.

››Детаљније о пројекту 

Пројекат је реализован у временском периоду од 1.6 до 15.9.2010. године у 12 десетодневних смјена (изузев последње која је осмодневна) у одмаралишту ''Кумбор'' у Кумбору, Република Црна Гора.
У 107 дана реализације пројекта обухваћено је 1476 малишана из 58 општина Републике Српске. Kao подршка дјеци у реализацији програмских активности учествовало je 318 одраслих лица: 101 стручних лица (педагошки координатори, спортски аниматори, љекари, медицинске сестре, педагози, психолози и студенти), 131 васпитач и 86 родитеља/старатеља у пратњи дјеце са посебним потребама). Укупно је учествовало 1794 лица.
Просјечно у смјени је боравило 123 дјеце и 27 одраслих, односно укупно 150 лица.
Приликом формирања смјена водило се рачунаи о територијалном распореду учесника те су се дјеца из различитих крајева Републике Српске упознавала и дружила током боравка из Кумбору.

Табела 1: Обухват по смјенама
С
м
ј.

У
к
у
п
н
о

Д
ј
е
ц
е
В
а
с
п.
Р
о
д
и
т.
С
т
р.

О
с.

1.

97

79

9

1

8

2.

165

117

14

25

9

3.

168

137

11

13

7

4.

162

145

10

-

7

5.

158

138

11

2

7

6.

172

150

12

1

9

7.

163

137

12

5

9

8.

160

134

10

7

9

9.

165

142

10

4

9

10.

144

124

11

2

7

11.

159

131

11

9

8

12.

81

42

10

17

12

Ук.

1794

1476

131

86

101

 

 Дјеца учесници пројекта потичу из породичног амбијента у којем је задовољавање њихових развојних потреба отежано неповољним социјалним, материјалним, здравственим приликама те психофизичким сметњама. Дио пројекта су и посебно талентована дјеца побједници републичких такмичења у организацији Републичког педагошког завода, Омбудсмана за дјецу Републике Српске, Црвеног крста,Борачке организације РС..... Узраст дјеце је од шест до 15 година, односно до 17 година за дјецу са посебним потребама.

За већину дјеце пројекат је јединствена прилика за излазак из неповољног социјалног амбијента и прилика да учествују у групним активностима креираним само за њих. Дјеца, равноправно, са одраслим лицима  предлажу,  организују и реализују активности, а на крају смјене кроз ''Чаробну кутију'' дају оцјену о боравку.

Програмске активности су прилагођене узрасту и психофизичким способностима дјеце учесника смјене и креиране су тако да подстичу упознавање, дружење дјеце и колективни дух, самопоуздање и самопоштовање (учење, савладавање нових вјештина и брига о себи, психосоцијалне радионице), емпатију ( помоћ и брига  о другом лицу), креативност (литерарне и ликовне радионице), афирмацију (дјечије стваралаштво),  усвајање и развој хигијенских навика..

Дневне активности у којима дјеца радо  учествују су:  јутарња гимнастика, избор за најуреднију/најљепшу собу, ''школа пливања'', ''игре без граница'' на води, турнири у фудбалу, кошарци, одбојци, стоном тенису, шаху, креативне литерарнe и ликовне радионице, психо-социјалне радионице,  ''школа плеса'', ''школа глуме''...

Вечерње активности изазивају највише узбуђења код дјеце, јер је то прилика да пред другарима покажу своје вјештине, способности, таленат, креативност, шарм.... па припреме за исте трају по читав дан. Најчешће су: представљање градова/мјеста из којег долазе, маскембал, ''покажи шта знаш'' –вече талената, питалице – квиз знања, избор за накреативнију/најлуђу/најљепшу фризуру, избор за мис/ мистера (акценат је на тоалетама), млади пјевачи/глумци/спортисти....Посебно задовољство представља ’’журка'' којом се завршава вече.

Први пут ове године су организоване едукативне радионице за родитеље дјеце са посебним потребама у циљу подизања њиховог самопоуздања и развијања комуникационих и социјалних вјештина. Радионице су добро прихваћене и овом приликом су родитељи исказали потребу за још сличних едукација у наредном периоду.

Одлазак из Кумбора је често праћен сузама дјеце због растанка од новостечних пријатеља али и од прве, морске љубави.

ПОСЈЕТЕ:

Пројекат ''Социјализација дјеце Републике Српске'' ужива пуну подршку представника законодавне и извршне заштите, владиног и невладиног сектора, истакнутих појединаца Републике Српске, што се манифестује и кроз посјете дјеци учесницима пројекта.

Ове године дјецу у Кумбору су посјетили између осталих: Министар рада и инвалидско-борачке заштите Раде Ристовић, Омбдусман за дјецу Републике Српске мр Нада Граховац, помоћници министра здравља и социјалне заштите Амела Лолић (помоћник министра за област здравства) и Љубо Лепир (помоћник министра за социјалну заштиту), чланови Управног и Надзорног одбора Јавног фонда за дјечију заштиту, партнери на пројекту: превозник учесника пројекта - директор '' Дринатранс'' Зворник Љубиша Стјепановић и власник услужног простора у Кумбору -директор ДОО ''Царине'' Подгорица Чедомир Поповић, директори центара за социјални рад итд. итд...... и наравно континуиране посјете менаџмента Фонда.

Радио-телевизија Републике Српске је као и претходних година пратила читаву  реализацију пројекта, а на основу посјета дјеци учесницима пројекта у Кумбору су реализовали прилоге који су емитовани у другом дневнику те у терминима програма за дјецу.

››Детаљније о пројекту 

››Фото албум  

Врх стране

Рано откривање дјеце са посебним потребама и њихових развојних проблема -2010.

Почела је реализација  Фондовог пројекта ''Рано откривање дјеце са посебним потребама и њихових развојних проблема -2010.''

Циљне категорије су: 1. дјеца и млади са  развојним сметњама, односно са посебним потребама (до 19 година) без обзира да ли су прошли кроз поступак развраставања;
2. породице дјеце са развојним сметњама, односно са посебним потребама.

Циљ пројекта је (између осталих) је доћи до релевантних показатеља о инциденци, узроцима и специфичностима хендикепа, инвалидности и хроничних обољења код дјеце старости до навршених 19 година (тзв. ''познати'' и ''непознати'' случајеви);

››Детаљније о пројекту 

Пројектне активности ће се одвијати у временском периоду јул – децембар у четири општине Републике Српске које до сада нису биле обухваћене пројектом: Братунац, Угљевик, Милићи и Пелагићево. Реализатори пројекта су центри за социјални рад.

Досадашњом реализацијом пројекта (2004 -2009.) обухваћено је 56 општина Републике Српске (91,6% укупног броја).

Пројектом је у претходним годинама реализације укупно обухваћено 3339 дјеце са сметњама у психофизичком развоју, инвалидитетима, хроничним обољењима и са индицијама на ове сметње, а око 30% су тзв. ''новоевидентирана'' дјеца, односно дјеца која нису била евидентирана у систему социјалне и дјечије заштите.

Један од резултата  пројекта је успостављање базе податак за дјецу која су обухваћена пројектом ( у  Јавном фонду за дјечију заштиту) као основног предуслова за  ефикасно праћење, планирање и реализацију мјера подршке  развоја дјеце циљних категорија, помоћи њиховим породицама у остварењу развојно-подстицајне функције у циљу побољшања њиховог положаја у систему дјечије и социјалне заштите.

Уважавајући чињеницу да се завршетком реализације пројекта у 2010. години уједно и завршава реализација пројекта у Српској (обухваћене су све општине Српске), у наредном периоду урадиће се лонгитудинална анализа за укупан период реализације пројекта (2004 -2010.год.) и комплетна студија на нивоу Републике Српске, која ће се публиковати.

Врх стране
Врх стране