Насловна страна

Актуелно:

 

Саопштење

Редовна исплата додатка на дјецу и материнског додатка за мјесец април 2016. почиње у сриједу 27. априла 2016. године.

Текст саопштења можете погледати овде

 

Представљамо публикацију „Социјализација 2014“ у вртлогу поплава

 

У току су интензивне припреме за реализацију пројекта "Социјализација дјеце Републике Српске 2016."

У сарадњи са центрима за социјални рад и службама социјалне заштите, као првостепеним органима у поступку остваривања права из дјечије заштите, Стручна служба ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске интензивно ради на окончању поступка одабира дјеце - учесника, најповољнијих организација-реализатора и пратећег стручног особља у Пројекту, а у складу са условима јавних конкурса. Конкурси су били отворени у периоду 09.3.-31.3.2016. и евидентирано је велико интересовање за учешће у Пројекту.
Према важећим прописима, избор дјеце-учесника у овогодишњем, петнаестом по реду циклусу реализације пројекта “Социјализација дјеце Републике Српске”, врше регионалне комисије коју чине представници центара за социјални рад/служби социјалне и дјечије заштите и Стручне службе Фонда. Приоритет имају дјеца, циљних категорија која нису била учесници у Пројекту, као и малишани са акутним, трауматским проблемима. Рад комисија је заказан по сљедећем распореду и то за регије: Приједор 13.4, Бања Лука 14.4, Сарајавско-зворничка регија 15.4, Херцеговачка 15.4, Бијељина 18.4. и регија Добој 18.4.2016.године.
По одабиру дјеце и организација-реализатора Пројекта, Стручни тим Фонда који ради на реализацији Пројекта у истом саставу, као и претходних година (мр Јованка Вуковић, руководилац Пројекта и чланови тима Слађана Цвјетковић и Марко Милисав) ће наставити даље активности на одабиру стручног пратећег особља, а потом на изради распореда смјена по градовима и општинама. Током априла ће у сарадњи са Универзитетима Републике Српске (одабраним факултетима помажућих професија) бити обављена  и едукација студената-волонтера учесника у Пројекту.

 

Обзиром да се ради о новом објекту у коме ће се по први пут реализовати Пројекат, а то је дјечије одмаралиште “Ужице” у Бечићима, биће реализоване едукације са одабраним пратећим, стручним особљем у смислу детекције и превенције потенцијалних ризика, а у најбољем интересу дјеце.

 

Подсјећамо, реализација пројекта “Социјализација дјеце Републике Српске 2016.” ће бити у периоду од  20.5. до 21.9, у четрнаест смјена, од тога тринаест десетодневних (девет пансиона) и једна осмодневна (седам) пансиона за дјецу предшколског узраста. Планирани обухват је 2200 лица, а од тога 1800 дјеце-циљних категорија из свих градова и општина Српске.

 

Почиње нови циклус пројекта "Социјализација дјеце Републике Српске"

Задовољство нам је да вас обавијестимо да ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту петнаесту годину у континуитету реализује пројекат “Социјализација дјеце Републике Српске”. У складу са тим објављени су Јавни конкурси и то:

1. Јавни конкурс за избор најповољнијих установа и организација за реализацију пројекта “Социјализација дјеце Републике Српске - 2016.” и подношење захтјева родитеља (старатеља) дјеце  за остваривање права из члана 27. Закона о дјечијој заштити учешћем дјеце - циљних катрегорија у овом Пројекту. Текст конкурса можете погледати ОВДЕ.

2. Јавни конкурс за избор васпитача у реализацији пројекта “Социјализација дјеце Републике Српске - 2016.” Текст конкурса можете погледати ОВДЕ.

3. Јавни конкурс за избор стручног особља координатора и спортских аниматора, за реализацију пројекта "Социјализација дјеце Републике Српске – 2016." Текст конкурса можете погледати ОВДЕ.

Пројектом се обухватају дјеца старости од 6 до 15 година, у случајевима дјеце са сметњама у развоју  до навршених 17 година старости, а изузетно лица са инвалидитетом старија од 17 година, која до сада нису била у Пројекту (на основу  мишљења љекара или стручног тима центра за социјални рад, службе за социјалну и дјечију заштиту).
Пројекат ће се реализовати на црногорској обали у услужном објекту Омладинском хостелу „Ужице“ у Бечићима (општина Будва)  у периоду  од 20.5 до 21.9.2016. год. у  тринаест десетодневних смјена са девет пансиона и једном осмодневном смјеном (прва) са седам пансиона.

Циљеви Пројекта:
- стварање бар дјелимично приближних услова за задовољавање развојних потреба дјеце Републике Српске;
- социјализација и интеграција дјеце са сметњама у развоју и дјеце из социјално депривираних породица у вршњачку групу;
- развијање осјећаја емпатије код дјеце корисника Пројекта, њихова афирмација и подизање нивоа социјалних компетенција и упознавање са међусобним  специфичностима и индивидуалним разликама кроз програмске активности и садржаје.

Циљне групе:
- дјеца вулнерабилних категорија чији је развој осујећен материјалним, социјалним, породичним,   здравственим и развојним проблемима, узраста од 6 до 15 година односно за дјецу са посебним потребама до 17 година; 
- посебно надарена дјеца побједници на регионалним,  републичким, међународним такмичењима и посебно истакнути спортисти....

Конкурси  су објављени у јавном гласилу “Глас Српске” 11.3.2016. године ОТВОРЕНИ су  закључно са 31.3.2016. год. (четвртак).

Документација за преузимање:

  1. Пријавни обрасци за реализаторе  Пројекта  - преузети овдје
  2. Захтјев родитеља (старатеља) за остваривање права из члана 27. Закона о дјечијој заштити кроз Пројекат - за учеснике преко центра за социјални рад (служби) можете преузети  овдје
  3. Пријавни обрасци за васпитаче - преузети овдје
  4. Пријавни обрасци за стручно особље – преузети овдје


Представљамо билтен посвећен реализацији пројекта "Социјализација дјеце Републике Српске 2015."

У  периоду од  завршетка  пројекта “Социјализација дјеце Републике Српске 2015.” (19. септембар), Стручна служба Фонда је интензивно радила на сумирању резултата Пројекта и изради неопходних докумената за Владу Републике Српске, ресорно Министарство здравља и социјалне заштите, као и за менаџмент и управљачку структуру ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту.
Користимо прилику да информишемо заинтересовану јавност да је Влада Републике Српске на својој сједници од 13.11.2015. године, усвојила Информацију о завршетку пројекта “Социјализација дјеце Републике Српске 2015.”
            У склопу израде докумената везаних за реализацију Пројекта, Служба Фонда традиционално припрема намјенски Билтен посвећен активностима и актерима  Пројекта у претходној години. Тако је билтен, “Кумборски споменар 2015” посвећен Пројекту у 2015. години. За наше драге сараднике и све заинтересоване, који нису у прилици да имају Билтен у штампаној верзији исти можете погледати  о в д ј е .
            “Кумборски споменар 2015.” је конципиран тако да је представљена свака смјена, појединачно, која је реализована у 2015. године, али из угла њених учесника и кроз дјечије радове и обиље фотографија насталих у Кумбору. У Билтену је  дат акценат на лица која су у Пројекту били некада као дјеца-учесници, а сада су дио стручног-пратећег особља (студенти-волонтери, васпитачи..) Основни циљ, оваквог приступа је  да се има аутентичан увид у ефекте Пројекта и његовог пролонгираног дејства на правилан психо-физички развој дјеце, пружањем услуга и уједначавањем услова за њихово одрастање. Надамо се да ће вам се “Кумборски споменар 2015.” допасти и да ће вас вратити у претходно дуго, топло, кумборско љето и подсјетити да ће врло брзо доћи наше ново љето “Социјализације...”

Континуирано унапређење сарадње Фонда са партнерима

У циљу даљег унапређења партнерске сарадње, в.д. Директор-а ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту Недељко Јовић са сарадницима, 09.12.2015. године био је у посјети Омбудсману за дјецу Републике Српске и „Удружењу вишечланих породица 4+“ из Бања Луке.

Приликом посјете са Омбудсманом за дјецу Надом Граховац разговарано је о актуелним проблемима у реализацији права из Закона о дјечијој заштити и правцима даљег развоја система дјечије заштите. Исказани су јединствени ставови Омбудсмана и Директора Фонда о неопходности континуиране сензибилизације друштва за препознавање и задовољавање приоритетних потреба дјеце, самим тим и унапређење система дјечије заштите, кроз значајнија издвајања и ширу подршку. Такође су се саговорници сложили да је потребна свеобухватна анализа примјене актуелних законских рјешења у области дјечије заштите, како би се након тога дефинисала квалитетнa законска рјешења, а у најбољем интересу дјеце. Закључено је да се досадашња добра сарадња Омбудсмана за дјецу Републике Српске и  ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту и даље унапређује.

              

Истог дана  обављена је посјета и „Удружењу вишечланих породица 4+''. Том приликом је предсједнику Удружења, господину Јови Радовановићу за потребе Удружења,  Директор Фонда уручио један рачунар. Разговор  је био отворен и усмјерен ка актуелној проблематици-остваривању права из дјечије заштите, са акцентом на право на додатак на дјецу. Господин Радовановић је том приликом Директору Фонда представио иницијативу које је покренуло Удружење да свако дијете у узрасној доби до 18 година остварује право на додатак на дјецу у износу од по 100 КМ. Директор Фонда, господин Јовић је изнио релевантне показатеље у смислу недостајућих средстава у систему дјечије заштите за евентуалну реализацију иницијативе.

Подаци указују да је потребан дванаест пута већи буџет за право на додатак на дјецу у односу на постојећи! Заједнички је закључак да је у том случају неопходан додатни извор прихода за дјечију заштиту. Директор Фонда је истакао да ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту располаже и кадровским и инфраструктурним капацитетима да реализује ову иницијативу, али средстава нема. У случају ако би се обезбједила додатна средства, неопходно би било припремити стручне анализе које би дефинисале најадекватнија законска рјешења у остваривању права на додатак на дјецу. Састанак је завршен са усаглашеним ставом о неопходности наставка даље сарадње Фонда и Удружења у циљу  побољшање  положаја дјеце у Српској.

 

Стручна служба Фонда

 

 

Завршетак десет година реализације пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске - 2011.“

Детаљније о десетогодишњици


 

Предсједник Додик у посјети учесницима пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске - 2011.“

>>Детаљније о посјети Предсједника<<


 

Врх стране
Врх стране